Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bij het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals vermeld op deze site.

Artikel 1 Algemeen

1 Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, leveringen en transacties door en van Kurk by DooWz, groothandel/fabrikant te Gilze Noord Brabant. De voorwaarden zijn voor beide partijen bindend, behalve wanneer schriftelijk door de verkoper afwijkingen zijn aanvaard. Door een bestelling te plaatsen geeft de koper aan bekend te zijn met deze voorwaarden en ze als zodanig te accepteren. 2 Alle andere voorwaarden (door kopers op hun briefpapier, bestellings- en leveringsformulieren, nota’s etc.) gesteld en/of ergens gedeponeerd zijn ongeldig en voor Kurk by DooWz niet bindend, zelfs bij het uitdrukkelijk van de hand wijzen van de toepasselijkheid van haar voorwaarden. 3 De voorwaarden zijn ten aller tijde van toepassing tenzij Kurk by DooWz schriftelijk met andere voorwaarden akkoord gaat. Dit wordt met hoge uitzondering gedaan. De klant kan in geval van toekomstige aankopen geen rechten ontlenen aan eerder overeengekomen veranderingen in de voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijk recht en geschillen

1 Op alle overeenkomsten gesloten met Kurk by DooWz zijn deze voorwaarden en het Nederlandse recht van toepassing. Ook wanneer de klant in het buitenland is gevestigd, of de levering/uitvoering van de overeenkomst in het buitenland plaatsvindt. 2 Partijen zullen een beroep doen op een bevoegde rechter nadat zij zich in geval van onenigheid tot het uiterste hebben ingespannen en niet tot een oplossing kunnen komen.

Artikel 3 Aanbiedingen

1 Het aanbod van Kurk by DooWz is vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 2 Kurk by DooWz is niet aansprakelijk voor vergissingen of verschrijvingen m.b.t. informatie, prijzen en afbeeldingen. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. 3 Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en eventuele, in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals verzend- en administratiekosten.

Artikel 4 Overmacht

1 In geval van overmacht hoeft Kurk by DooWz de overeenkomst niet na te komen. 2 Wat is overmacht? Dat is een probleem die Kurk by DooWz niet kan worden aangerekend, maar waardoor we niet in staat zijn onze verplichtingen/afspraken na te komen.

Artikel 5 Betaling

1 Betalen kan op verschillende manieren: contant, per telebankieren, pin transactie of anders indien samen overeengekomen. 2 Bij bestelling via de webshop geschiedt betaling vooraf op bankrekeningnummer NL…….. ten name van Kurk by DooWz Buiten Nederland IBAN: NL…….. en BIC/Swift: RABONL…

Artikel 6 Levering en orders

1 Wij doen onze uiterste best alle orders zo snel mogelijk te verwerken. Alle bestellingen worden – mits de producten op voorraad zijn – binnen 5 werkdagen verzonden na ontvangst van de betaling. 2 Wij hanteren alleen een minimaal orderbedrag bij gepersonaliseerde aanvragen of ander soort speciale wensen. 3 De verzendkosten binnen Nederland zijn afhankelijk van de grootte van de bestelling met een max. van € 45,00 exclusief BTW. Verzendkosten voor Belgie en Duitsland zijn afhankelijk van de grootte van de bestelling met een max. van € 50,00 exclusief BTW. Overige zones worden berekend na ontvangst van de bestelling.